Özben


"Öte yandan, günümüzde, onu 'okuyan, yorumlayan' demeyeyim ama, özellikle internetin kaotik aleminde, ondan sürekli söz eden, onu sürekli referans gösteren ve büyük olasılıkla hoşlanmayacağını tahmin ettiğim bir şekilde onunla 'içlidışlı olma'ya çabalayan 'genç' bir hayran kitlesi de var. Nitekim Ahmet Terzioğlu, 'Tutunamamacılık' başlığını verdiği yazısında, haklı olarak, bu olumsuz sosyolojik olguya, Oğuz Atay'ın yapıtının son zamanlarda elektronik dünyada maruz kaldığı bu toplumsal tasallut olayına işaret ediyor."

Kitapların Şenlik Ateşi, Serdar Rifat, Tutunamayanlar Üzerine Düşünce Tutamakları, sf. 139


Bu kitabın basım tarihi, Ağustos 2008. Henüz Facebook denen illet "o kadar" yaygınlaşmamış. Ona rağmen yazar, ilerde, değil Tutunamayanlar'ı okumak, hayatında 5 kitap bitirmemiş tiplerin Olric Reyiz isimli gruplarda kendilerince eğleneceği kadar işin ileri gittiği bu akımın kökenlerini tespit etmiş.

Yorumlar